logo
Hotline: 0222.3886.899
logo

+ Giúp các doanh nghiệp trong khu vực hiểu rõ lợi ích về đơn vị cho thuê. Các đơn vị cần cho thuê nhà xưởng sẽ luôn báo giá cho thuê nhà xưởng rất rõ ràng, mức giá được quy định sẵn cho từng mô hình nhà xưởng khác nhau. Từ đó khách hàng sẽ hiểu rõ hơn và nhanh chóng chọn mức giá thuê phù hợp với nhu cầu của mình. Hạn chế tình trạng “báo giá không chính xác” tại các nhà xưởng cho thuê tự phát.

+ Hiểu rõ những điểm mạnh và điểm yếu của nhà xưởng: các nhà xưởng dịch vụ cho thuê chuyên nghiệp thường sẽ được đặt tại một khu, nó sẽ tạo thành mô hình nhà xưởng liền kề. Khi có nhu cầu thuê, các doanh nghiệp sẽ được tạo điều kiện đi tham quan tất cả mô hình nhà xưởng.

+ Hỗ trợ tư vấn về pháp luật và các chính sách thuê nhà xưởng

Những vấn đề liên quan đến pháp lý, các chính sách sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ sản xuất của các các doanh nghiệp. Nhất là doanh nghiệp mới thành lập hoặc doanh nghiệp nước ngoài. chỉ có các đơn vị cho thuê nhà xưởng chuyên nghiệp mới có đủ kinh nghiệp chuyên môn để tư vấn chính xác cho khách hàng về các thủ tục cần thiết.

G

0222.3886.899