logo
Hotline: 0222.3886.899
logo

Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp của ICIC Việt Nam:

 • Kế hoạch được lập bởi độ ngũ chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm và am hiểu thị trường, thể chế, pháp lý tại Việt Nam.
 • Dịch vụ trọn gói, nhanh chóng, chuyên nghiệp, bảo mật thông tin tuyệt đối.
 • Giúp doanh nghiệp tiết kiệm nhiều thời gian và chi phí.
 • Kế hoạch chuyên nghiệp hơn giúp hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp hiệu quả hơn.
 • Doanh nghiệp có thể dễ dàng thuyết phục đối tác với kế hoạch kinh doanh chuyên nghiệp: đối tác tài chính (ngân hàng, quĩ đầu tư, nhà đầu tư cá nhân…), đối tác hợp tác kinh doanh, nhân sự…

Nội dung công việc:

 1. Khảo sát và nghiên cứu thị trường.
 2. Phân tích tình hình
 3. Hoạch định chiến lược
 4. Lập kế hoạch kinh doanh với các nội dung cơ bản sau:
 • Nghiên cứu thị trường: tổng quan thị trường, đối thủ cạnh tranh, nhu cầu của khách hàng…
 • Giới thiệu: doanh nghiệp, ý tưởng kinh doanh, mô hình kinh doanh, sản phẩm dịch vụ, ưu điểm của giải pháp.
 • Phân tích tình hình: phân tích vĩ mô, phân tích ngành (đặc điểm thị trường, qui mô thị trường, phân khúc thị trường, các lỗ hổng thị trường), phân tích cạnh tranh (đối thủ cạnh tranh, năng lực cạnh tranh, xu hướng cạnh tranh), phân tích SWOT, phân tích chuỗi giá trị, dự đoán tình hình.
 • Hoạch định chiến lược: tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, giá trị truyền tải, mục tiêu định hướng, giải pháp chiến lược, chiến lược kết nối, chiến lược tối ưu hóa, chiến lược lựa chọn sản phẩm dịch vụ và thị trường mục tiêu, chiến lược cạnh tranh, dự đoán tình huống.
 • Kế hoạch tổ chức vận hành: quy trình hoạt động, cơ cấu tổ chức, phân công công tác, tổ chức đầu vào và đầu ra, tổ chức hệ thống quản lý, phương pháp quản lý, quản trị chất lượng, quản trị tài chính, quản trị kho và vật tư. (số liệu chi tiết hàng tháng và hàng năm).
 • Kế hoạch sản xuất: qui trình sản xuất, tổ chức sản xuất, công nghệ sản xuất, máy móc thiết bị, quản lý sản xuất, nhân sự, chỉ tiêu sản xuất, giải pháp tổ chức thực thi, chi phí sản xuất, nguyên liệu đầu vào, kế hoạch xuất nhập kho (số liệu chi tiết hàng tháng và hàng năm) (Đối với các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất).
 • Kế hoạch tổ chức dịch vụ: qui trình vận hành tổ chức dịch vụ, cách thức tổ chức dịch vụ, quản lý đầu vào đầu ra, quản trị chất lượng, quản trị nhân lực dịch vụ. (Đối với các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ)
 • Kế hoach marketing: định vị thị trường, chiến lược marketing, tổ chức chương trình marketing, chi phí và hiệu quả marketing dự kiến. (số liệu chi tiết hàng tháng và hàng năm)
 • Kế hoach bán hàng: chiến lược bán hàng (khách hàng mục tiêu, chiến lược tiếp cận chính), tổ chức chương trình bán hàng, tổ chức hệ thống bán hàng (cấu trúc hệ thống bán hàng, cơ chế vận hành hoạt động của hệ thống bán hàng), chính sách lương thưởng và hoa hồng cho đội ngũ bán hàng, mục tiêu bán hàng (số lượng điểm bán, số lượng nhân viên bán hàng, chỉ tiêu bán hàng, doanh thu doanh số, chi phí bán hàng, hiệu quả hoạt động bán hàng). (số liệu chi tiết hàng tháng và hàng năm)
 • Kế hoạch nhân sự: định biên nhân sự, chính sách nhân sự, số lượng nhân sự, mức lương, chi phí nhân sự. (số liệu chi tiết hàng tháng và hàng năm)
 • Kế hoạch tổ chức triển khai từng giai đoạn, phương án dự phòng.
 • Kế hoạch tài chính: phương án tài chính, các giả định tài chính, cơ cấu vốn, dự toán chi phí, kế hoạch vay vốn và trả nợ, dự toán doanh thu, kết quả kinh doanh dự kiến, dòng tiền dự kiến, cân đối kế toán dự kiến, hiệu quả đầu tư, độ nhạy của dự án. (số liệu chi tiết hàng tháng và hàng năm)
 • Quản trị rủi ro: các yếu tố rủi ro chính và phương án phòng tránh, phân tích số liệu theo từng tình huống và các phương pháp dự phòng phù hợp với tình hình.
 • Phương án đầu tư: chiến lược kêu gọi đầu tư (đối tượng, cách thức tiếp cận), định giá doanh nghiệp, mức đầu tư dự kiến, phương án sử dụng vốn đầu tư, tỷ lệ phân chia cổ phần, quyền và nghĩa vụ của các bên, phương án thoái vốn, phân tích hiệu quả đầu tư. (Đối với các dự án có kêu gọi đầu tư)

5. Hướng dẫn và hỗ trợ khách hàng triển khai dự án.

G

0222.3886.899